Fysiotherapie

Fysiotherapie is van toepassing indien de oncologische aandoening, of de behandeling daarvan , u beperkt in uw bewegend functioneren en uw maatschappelijke participatie.
Bovendien kan fysiotherapie mogelijk bijdragen aan het voorkómen van bewegingsgerelateerde problemen.

Doelstellingen
Hoofddoelstelling :     Verbeteren van de kwaliteit van leven       
Optimaliseren van participatie ADL, hobby en sport d.m.v. trainen en inzicht geven in bevorderende factoren

Subdoelstellingen:    

            Bewegingsangst verminderen
            Aerobe uithoudingsvermogen vergroten
            Kracht, mobiliteit, coördinatie verbeteren
            Verminderen van de vermoeidheid
            Balans herstellen tussen belasting x belastbaarheid
            Self efficacy bevorderen
            Bijdrage aan controle botmassa, spiermassa
            Gezond leefgedrag , gewichtscontrole stimuleren
            Actieve leefstijl: Ned. Norm Gezond Bewegen

Oedeemtherapie
Wat is lymfoedeem?
Lymfoedeem is een chronische aandoening waarbij sprake is van een abnormale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel. Het ontstaat als de lymfevaten niet in staat zijn om dit vocht af te voeren vanwege een beschadiging of afwezigheid van lymfevaten, een slechte functie van het lymfsysteem en/of een te grote productie van lymfevocht.

Aan de armen kan dit bijvoorbeeld optreden na verwijdering van okselklieren bij borstkanker of een melanoom (kwaadaardige moedervlek).
Aan de benen kan het ontstaan na een operatie waarbij de lymfeklieren in de lies of buik zijn verwijderd, of na bestraling in die delen van het lichaam.

Wat is oedeemfysiotherapie?
Oedeemfysiotherapie bestaat uit verschillende behandelvormen zoals; manuele lymfdrainage, oefentherapie, ademhalingsoefeningen, lymfetaping, compressietherapie in de vorm van bandageren/zwachtelen en later een therapeutisch elastische kous, adviezen m.b.t. huidverzorging en leefregels.
In de eerste therapiefase ligt het accent op het verminderen van het oedeem en aanleren van oefeningen en huidverzorging. Het is belangrijk dat u zelf de regie over uw aandoening kunt krijgen en houden.
In de tweede fase is de invloed van de therapeut klein of zelfs afwezig en kunt u zelf het lymfoedeem goed onder controle houden. Er vindt dan regelmatig een controle plaats om u te begeleiden.


Marlies Soethoudt
Burgemeester de Raadtsingel 91 F
3311JG Dordrecht
078-6143796